കെ‌എസ്ആർടിസി പെൻഷൻ 20 മുതൽ

  • കെ‌എസ്ആർടിസി പെൻഷൻ 20 മുതൽ

    തിരുവനന്തപുരം: കെ‌എസ്ആർടിസി പെൻഷൻ ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. 39,045 പെൻഷൻകാർക്ക് 701 സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയാകും പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുക.…

    Read More »
Close