Uncategorized

  • കോൺഗ്രസിന് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷൻ?

    പുതിയ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷനെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആണ് തീരുമാനം. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രവർത്തകർ ആയിരിക്കണം. സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കണം…

    Read More »
Close